תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 45333
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

Q Q J 7

בהגרלה מספר: 45332
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

Q K Q K

בהגרלה מספר: 45331
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

A K 8 9

בהגרלה מספר: 45330
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

7 9 Q 7

בהגרלה מספר: 45329
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

Q J 9 Q

בהגרלה מספר: 45328
מתאריך: 16/05/2022
עלו בגורל הקלפים:

J J 7 Q