תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 44037
מתאריך: 25/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

J Q 7 A

בהגרלה מספר: 44036
מתאריך: 25/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

7 8 J Q

בהגרלה מספר: 44035
מתאריך: 24/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q Q K 9

בהגרלה מספר: 44034
מתאריך: 24/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q J 7 K

בהגרלה מספר: 44033
מתאריך: 24/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 7 Q 7

בהגרלה מספר: 44032
מתאריך: 23/09/2021
עלו בגורל הקלפים:

10 A 9 9