תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 45808
מתאריך: 09/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

Q 10 7 Q

בהגרלה מספר: 45807
מתאריך: 09/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

A 10 10 9

בהגרלה מספר: 45806
מתאריך: 09/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

9 10 7 Q

בהגרלה מספר: 45805
מתאריך: 09/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

7 K 10 8

בהגרלה מספר: 45804
מתאריך: 08/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

8 J J 9

בהגרלה מספר: 45803
מתאריך: 08/08/2022
עלו בגורל הקלפים:

8 A 7 9