תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 43271
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 10 J 8

בהגרלה מספר: 43270
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 9 7 10

בהגרלה מספר: 43269
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

A K 8 10

בהגרלה מספר: 43268
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 10 A J

בהגרלה מספר: 43267
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 9 10 J

בהגרלה מספר: 43266
מתאריך: 05/05/2021
עלו בגורל הקלפים:

10 A 8 J