תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 43717
מתאריך: 25/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

J 9 Q 7

בהגרלה מספר: 43716
מתאריך: 25/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

10 A K J

בהגרלה מספר: 43715
מתאריך: 25/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 9 A 9

בהגרלה מספר: 43714
מתאריך: 25/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

8 8 Q J

בהגרלה מספר: 43713
מתאריך: 25/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 Q 9 7

בהגרלה מספר: 43712
מתאריך: 24/07/2021
עלו בגורל הקלפים:

8 8 10 10