תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 48850
מתאריך: 12/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

10 Q K 7

בהגרלה מספר: 48849
מתאריך: 12/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

10 7 A 10

בהגרלה מספר: 48848
מתאריך: 12/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

J 9 7 A

בהגרלה מספר: 48847
מתאריך: 11/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

9 Q Q A

בהגרלה מספר: 48846
מתאריך: 11/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

Q A Q 10

בהגרלה מספר: 48845
מתאריך: 11/04/2024
עלו בגורל הקלפים:

10 Q K Q