תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 48086
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

10 8 J 9

בהגרלה מספר: 48085
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

8 8 10 8

בהגרלה מספר: 48084
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

9 10 9 A

בהגרלה מספר: 48083
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

9 J Q 7

בהגרלה מספר: 48082
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

7 Q J 8

בהגרלה מספר: 48081
מתאריך: 28/11/2023
עלו בגורל הקלפים:

10 9 8 A