תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 42907
מתאריך: 26/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 K Q Q

בהגרלה מספר: 42906
מתאריך: 25/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 7 J Q

בהגרלה מספר: 42905
מתאריך: 25/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

7 7 K K

בהגרלה מספר: 42904
מתאריך: 25/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

10 9 10 9

בהגרלה מספר: 42903
מתאריך: 25/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 10 10 7

בהגרלה מספר: 42902
מתאריך: 25/02/2021
עלו בגורל הקלפים:

8 J Q J