תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 40456
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

8 7 A Q

בהגרלה מספר: 40455
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

7 10 Q A

בהגרלה מספר: 40454
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

A Q Q 8

בהגרלה מספר: 40453
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

7 8 8 8

בהגרלה מספר: 40452
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

K K J 9

בהגרלה מספר: 40451
מתאריך: 16/10/2019
עלו בגורל הקלפים:

7 10 J 10