תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 42185
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

K 9 10 K

בהגרלה מספר: 42184
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

A J 8 7

בהגרלה מספר: 42183
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 A 7 10

בהגרלה מספר: 42182
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 10 8 K

בהגרלה מספר: 42181
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

K A A A

בהגרלה מספר: 42180
מתאריך: 22/10/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 A 10 J