תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 42692
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

7 K Q 10

בהגרלה מספר: 42691
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 9 J 10

בהגרלה מספר: 42690
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

9 A 9 Q

בהגרלה מספר: 42689
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

7 10 10 K

בהגרלה מספר: 42688
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

K J J A

בהגרלה מספר: 42687
מתאריך: 19/01/2021
עלו בגורל הקלפים:

Q 7 7 7