תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 41199
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

K A J 7

בהגרלה מספר: 41198
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 7 8 8

בהגרלה מספר: 41197
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

Q K 7 7

בהגרלה מספר: 41196
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 9 K 7

בהגרלה מספר: 41195
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

9 J A J

בהגרלה מספר: 41194
מתאריך: 25/02/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 J J Q