תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 41945
מתאריך: 15/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 10 Q A

בהגרלה מספר: 41944
מתאריך: 14/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 K 8 9

בהגרלה מספר: 41943
מתאריך: 14/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

J J Q A

בהגרלה מספר: 41942
מתאריך: 14/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

K K J Q

בהגרלה מספר: 41941
מתאריך: 13/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

A 10 7 Q

בהגרלה מספר: 41940
מתאריך: 13/08/2020
עלו בגורל הקלפים:

8 7 10 J