תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 41320
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

K 7 9 7

בהגרלה מספר: 41319
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

J A 10 A

בהגרלה מספר: 41318
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 K 10 Q

בהגרלה מספר: 41317
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

J J 7 J

בהגרלה מספר: 41316
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

8 9 7 7

בהגרלה מספר: 41315
מתאריך: 17/03/2020
עלו בגורל הקלפים:

J 10 7 8