תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 41007
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

Q A 8 9

בהגרלה מספר: 41006
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

A 9 9 J

בהגרלה מספר: 41005
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 Q Q Q

בהגרלה מספר: 41004
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

Q 8 Q 9

בהגרלה מספר: 41003
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

10 J J 10

בהגרלה מספר: 41002
מתאריך: 22/01/2020
עלו בגורל הקלפים:

7 7 J 10